Thursday, December 20, 2012

"శ్రీ వీర బోగ వసంత రాయలు అవతార ప్రకటన", తేది 21-12-2012

అయ్యలారా! అమ్మలారా! ఈ రోజు వరకు నా బ్లాగును ఎంతొ అభిమానంగా ఆదరిస్తున్న వీక్షకులయిన మీ అందరికి వందనాలతో:-- నేను నాకున్న సహజ పాండిత్యంతో, పురాణ గ్రంథాలలో రాబోయే అవతార పురుషుడి గురించి చెప్పిన విషయాలను, వికిపీడియా ద్వారా గ్రహించి, వివిద గ్రంథాలలో ఉన్న దానితో సరి పోల్చి, వాటి వివరాలను మీకు ఎప్పటి కప్పుడు అందిస్తూ వచ్చాను. ఈ రోజు డిసెంఅర్ ఇరవయి ఒకటి తేది కావున నేను మీకు ఇచ్చిన గడువు ముగుస్తున్నందున ఈ రోజు సదరు అవతార పురుషుడి గురించి సమాచారం ప్రకటిస్తున్నాను.

         

యుగాంతం అనగా నేమి?:  యుగాంతం అనగా యుగం యొక్క అంతం. యుగం అంటె  "మార్పును సూచించేఒకానొక నిర్థిష్ట సమయం".ఈ సమయాన్ని కాలెండర్లు, పంచాంగాలు ద్వార తెలిసికోవచ్చును. ప్రతి సంవత్సరమునకు 12 నెలలు, నెలకు ౩౦ రోజులు, రోజుకు 24 గంటలు ఇలా కాలాన్ని విభజించి కాల గణితం ఉంటుంది. ఇదంతా సూర్యుడు, గ్రహలు చలన్నాన్ని అనుసరించి ఉంటుంది. అదే విదంగా ఆకాశంలో రాశి చక్రం పన్నేండు రాసులతో కూడి ఉంటుంది. ఇవి మేష రాశి మొదలు మీన రాసి వరకు ఉన్నాయి. ఈ రాశి చక్రం 360 డిగ్రీలు. కాబట్టి ప్రతి రాశి ౩౦ డిగ్రీలు కల్గి ఉంటుంది.

  సూర్యుడు చుట్టూ భూభ్రమణం ఉన్నట్లే, ఈ రాశి మండలం చుట్టూ  భూభ్రమణం ఉంటుంది. కాబట్టి భూమి ఒక రాశి లోని ఒక డిగ్రీ దాటాలంటే, 72 సంవత్సరాలు పడుతుంది. ఆ విదంగా ఒక రాశి ని పూర్తిగా దాటుటకు పట్టే కాలం  30X72= 2160 సంవత్సరాలు. అలా పూర్తిగా రాశి మండల భ్రమణం కు పట్టే కాలం= 12x 2160 = 25920 సoవత్సరాలు మొత్తం సంది కాలం తో కలిపి  26000 సంవత్సరాలు.

  హిందూ సిద్దాంతం ప్రకారం, కాల గణనం "మన్వంతరాల" ప్రకారం చెప్పబడితె, మయన్లు "భక్తూన్" లు రూపం లో చెప్పారు. ఒక సిద్దాంతం  ప్రకారం భూమి రాశి మండలంలోని, ఒక రాశి యొక్క  ఒక డీగ్రీ  దాటుటకు పట్టే కాలం అంటె 2160  సంవత్సారలకు ఒక "యుగం" గా పిలుస్తారు. అలా ఇప్పటి వరకు 10 రాశులు దాటి,  ఈ రోజు నుండి"కుంభ రాశి యుగం" లోకి ప్రవేశం అవుతున్నాం (అధార లింక్.http://vibgyor23.blogspot.in/2012/03/mayan-calendar-ends-december-21-2012.html)
 

కాలము -- కాల పురుషులు

  ఇంకొక సిద్దాంతం ప్రకారం ప్రతి యుగానికి ఒక యుగ లేక శక పురుషుడు పుడతాడట. పోయిన కాలంలో యుగ పురుషుడు మనకు "శాలివాహనుడు" అయితే, ప్రాశ్చ్యాతులకు "యెసు కీస్తు" . అందుకే ఆ విదంగా కాలెండర్లు అనుసరిస్తున్నాం. అయితే ఈ కుంభరాశి యుగానికి మనకు కల్కి లేక వీర బోగ వసంత రాయలు రావాలి. ఇది ఒక సిద్దాంతం కూడిన నమ్మకం .అయితే హిందూ పురాణ గ్రంథల్ల ప్రకారం  మనకు మన్వంతరాలు గురించి చెప్పబడింది. కాని వాటికి కోంత మంది అనవసర లేఖ్ఖలు జోడించి,  లెఖ్ఖలు కలగా పులగం చేశారు. దీని వలన వేల సంవత్సరాలుగా ఉండాల్సిన "యుగం" లక్షలు సంవత్సరాలుగా మార్చ బడ్డాయి.  ఆకుకు అందక, పోకకు పొందకుండా ఉన్న వీటిని అనుసరించితే, అసలు ఏ యుగం గూర్చి మనం మాట్లాడే అవసరం ఉండదు. కాని ఆ యా మన్వంతరాలలో రాబోయే కాల పురుషులు పేర్లు, అవి మారవు కాబట్టి, వాటిని  పరిశిలించడం జరిగింది.

    కాల గణితం విషయం లో మయన్లు రాసిన కాలెండర్ కొంత ప్రామాణికం అనిపించింది. అందుకే కాలం విషయంలో మయన్ కాలెండర్, కాల పురుషుల విషయంలో "మన్వంతర" సిద్దాంతం పర్శిలిస్తే బెస్ట్ అనిపించి రెండింటిని కలిపి చూడటం జరిగింది. మన సిద్దాంతం ప్రకారం కాల పురుషుడిపేరు,దాని అర్థాలు, అయన తల్లితండ్రుల పేర్లు గురించి ఆదార లింక్ లు సహితంగా  ఇవ్వడం జరిగింది. 


ఈ నాటి వరకు చాల మంది పరిశోదకులు, రచయితలు అదిగో అవతార పురుషుడు, ఇదిగో అవతార పురుషుడు అంటూ ఒక తేదిని ప్రకటించటం, ఆ రోజు ఏమి కాకపోయే సరికి తిరిగి వేరొక తేదికి ఆయన వస్తాడని చెపుతూ పోస్ట్ పోన్ చెయ్యడం జరుగుతుంది. అలా శ్రీ వీరభోగ వసంత రాయలు గురించి చెప్పిన వారిలో ముఖ్యులు శ్రీ వేద వ్యాస్   గారు. ఆయన 1999 లోనే "కలి యుగాంతం" అని ప్రకటించడమే కాకుండ ఆ రోజు శ్రీ వీరభోగ వసంత రాయలు ప్రకటితమవుతారని చెప్పడం జరిగింది. కాని అది జరగలేదు అని అందరూ అనుకున్నారు. పైకి ఏమి జరగనట్లే ఉన్నా వీర బోగ వసంత రాయలు గారికి సంబందించి ఒక ముఖ్యమయిన సంఘటన జరిగింది. అది ఏమిటో మీరు తర్వాత తెలిసికోవచ్చు.

  ఆ తర్వాత "బాల శాంబవి" "సూర్య నంది" అనే ప్రాంతానికి వచ్చి,పోయిన సంక్రాంతి నాడు వీర బోగ వసంత రాయలు వస్తారని చెప్పింది. అది ఒక అంతర్జాతీయ పఠకం లో బాగం. కాని అని వార్య కారణాల వల్ల అది జరుగలేదు. కావాలంటే వివరాలకు ఈ లింక్ ని క్లిక్ చెయ్యండి(http://kalkiavataar.blogspot.in/2012/12/blog-post_2162.html)


 కాల పురుషుడు అయిన కల్కి, పేరుతో ఇప్పటి వరకు ఇద్దరు వ్యక్తులు తాము కల్కి అవతార పురుషులమని ప్రకటించు కోవడం జరిగింది. వారు (1) చితూర్ జిల్లాలోని వరదాయ పాలెం లో నున్న "కల్కి భగవాన్" అనబడే "విజయ్ కుమార్" (2). తమిళ నాడులోని "కల్కి మహా పురుషుడు" అనబదే "లహరి క్రిష్ణ". అలాగే వీర బోగ వసంత రాయలు పేరుతో కూడ ఒకరున్నారు.
 అయితే నేను పరిశోదించిన అంశాలకు వీరి జన్మ విశేషాలకు ఏ మాత్రం పోలిక లేక పోవడం గమనార్హం.
                మొన్ననే ఒకానొక సమస్య ఉత్పన్నమై, అనుకోకుండా ఒక వ్యక్తి జీవిత విశేషాలను పరిశిలించాను అయనవి కొద్ది తేడాతో, ఇంచు మించుగా పురాణ గ్రందాలలో చెప్ప బడిన ఆంశాలకు సరి పోతున్నవి. అదే విషయాన్ని ఆయనకు తెలిపి ఆయన గురించి తెలియ పరచటానికి అనుమతి కోరగా నిరాకరించారు. ఆయన ప్రకటిస్తే తప్పా, నేను ఆయన వివరాలను చెప్పలేను.

  కాబట్టి మిత్రులారా నా పరిశోదన ద్వారా కాల పురుషుడిని కనుగొన గలిగాను. కాబట్టి, నేను ఈ బ్లాగును కంటిన్యూ చేయ వచ్చు. మీలో నమ్మక్కం లేని వారు దీనిని ఎలాగు నమ్మరు కాబట్టి, వారికి నేను పెద్దగా చెప్పల్సింది ఏమి లేదు.  ఇన్నాళ్లు ఆశగా చూసిన వారికి ఒక పద్దతి చెపుతాను. దాని ననుసరించి ఆ "కాల పురుషుడు" గురించి తెలుసు కోవచ్చు. ఉదాహరణకు మీరు "శ్రీ వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వామి గారి గురించి తెలిసికోవాలంటే ఏమి చేస్తారు. ఈ రోజుల్లో సులువైన మార్గం "గూగుల్" ద్వారా సెర్చ్ చెయ్యటం . అలాగే ఆసక్తి ఉన్న వారు "గూగుల్ సెర్చ్" ద్వారా " who is the veera bhoga vasanta rayalu" అని అడగండి మీకు కొంత మంది వ్యక్తుల వివరాలు గురించి సమాచారం కన పడుతుంది అట్టి సమాచారాన్ని, క్రింద ఇవ్వ బడిన నా పరిశోదనా సమాచారం ద్వారా పోల్చి చూస్తే,  వారిలో    ఆ వ్యక్తి ఎవరో తెలుసుకోవచ్చు. లేకుంటే కాలానికే వదిలెయ్యండి.

                                               

(1).అవతార పురుషుడి తల్లి పేరు

http://kalkiavataar.blogspot.in/2012/12/blog-post_2.html 
ఆధార లింక్
http://en.wikipedia.org/wiki/Manvantara

(2). అవతార పురుషుడి తండ్రి పేరు

http://kalkiavataar.blogspot.in/2012/12/blog-post_4.html

 ఆధార లింక్

http://en.wikipedia.org/wiki/Savarni_Manu

(3).’కల్కి" అనే పదానికున్న "నానార్థాలు"

ఆధార లింక్

http://kalkiavataar.blogspot.in/2012/12/blog-post_8576.html

  (4)అవతార పురుషుడు ఆకాశం లో నుంచి వస్తాడు:-- 

  అవును నిజమే కదా! ఈ రోజు మీరు ఆయన్ని "అంతర్జాల విదానం"   ద్వారా  కనుగొన బోతున్నారు. కాబట్టి. ఆయన ఆకాశం లోనుండి వచ్చినట్లే!

(5). ఆయన దేవదత్త మయిన .తెల్లని అశ్వం మీద కనిపిస్తాడు:- ఇది నిజమే! ఆయన కాంతి వేగంతో ప్రయానించే సమాచార వ్యవస్త ద్వారే మీకు కనిపించ బోతున్నాడు. కాంతి అంటే సప్త వర్ణముల మిశ్రమని, తెల్లని రంగు అని మనకు తెలుసు. దీనినే  "ఏడు గుర్రాల రథం" గా మన వాళ్లు పోల్చారు. ఆ వేగంతోనే ఆయన గురించిన సమాచారం మనకు తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఆయన గుర్రం మీద వస్తాడని చెప్పింది నిజమయింది.

(6). ఆయన చేతిలో కత్తి ఉంటుంది:- అవును . ఆ రోజుల్లో యుద్దాలు బాహా బాహి గా ఉండేవి .కాబట్టి ఆయుదం కత్తి తో పోల్చారు. కాని ఈయన యుద్దం భావ సంఘర్షన కాభట్టి ఈయన యుద్దం "కలం" కాని, ఆదునిక  ప్రత్యామ్నాయం కాని ఉంటుంది.

(7). ఆయన నాస్తికులతో యుద్దం చేస్తాడు:-- ఇది నిజమే, అలాగే  జరుగుతుంది కూడ! 


(8)యుద్దం లో "దేవతాంశలతో" జన్మించిన వారు అయనకు స్నేహితులుగా, బందువులుగా సహాయం చేస్తారు.
          అవును  కొంత మంది స్నేహితులు,నాస్తికులతొ జరుపుతున్న యుద్దం లో అయనకీ సహాయం చేస్తున్నారు. వారంతా దైవాంశ సంబూతులు కావచ్చు.

(9).నాస్తికులు ఆయనతో "మాయా యుద్దం"(కనపడకుండా), చేస్తారు.

  అవును అచ్చం అలాగే జరుగుతుంది.

(10) ఆయన "వెనుకటి దర్మాన్ని", పునరుద్దరిస్తాడు.

 నిజమే, చూడబోతే ఆయన పద్దతులన్నీ అలాగే ఉన్నాయి.


    ఈ విదంగా  భవిష్య గ్రంథాల్లో చెప్పింది అంతా ఈ కాల పురుషుడి విషయం లో నిజమయినవి. కాబట్టి ఆయనే శ్రీ వీర బోగ వసంతరాయలు లేక కల్కి అనటానికి నాకు ఎటువంటి సందేహం లేదు.
కావున అట్టి సమాచారం ప్రకటిస్తున్నాను

ఈ సారి మరింత వినోద, విజ్ణాన, భరిత సమాచారంతో మీముందుకు వస్తా! ఇంతటితో "యుగాంతం" అనే ఈ పరిశోదనాత్మక సీరియల్ ఇంతటితో సమాప్తం.                 

11 comments:

 1. మొన్ననే ఒకానొక సమస్య ఉత్పన్నమై, అనుకోకుండా ఒక వ్యక్తి జీవిత విశేషాలను పరిశిలించాను అయనవి కొద్ది తేడాతో, ఇంచు మించుగా పురాణ గ్రందాలలో చెప్ప బడిన ఆంశాలకు సరి పోతున్నవి. అదే విషయాన్ని ఆయనకు తెలిపి ఆయన గురించి తెలియ పరచటానికి అనుమతి కోరగా నిరాకరించారు. ఆయన ప్రకటిస్తే తప్పా, నేను ఆయన వివరాలను చెప్పలేన

  బలే కామెడీ ...

  ReplyDelete
  Replies
  1. అవునా "లబ,లబ" గారూ. "ప్రళయం వచ్చినా సరే నవ్వుతూ ఆహ్వానించడమే నా సిద్దాంతం. మనసుంటే మార్గముంటుందంటారు. అందుకే ఇంకొక పద్దతి చెప్పాను. ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళు ప్రయత్నించవచ్చు.

   Delete
  2. naku enduko ayana YS Jagan laa kanipistunnadu......

   kompatheesi ayane naaa?

   Delete
  3. ఓరీ దేవుడా! లోకం మారదా! ఇంత చెప్పినా ఇంకా జగనే అంటే నేనేమి చేతురా లింగా! మీరు who is the veera bhoga vasanta rayalu అని అంటే google search లో జగన్ పేరు వచ్చిందా? అయితే ఆతడే! నో కాంప్రమైజ్!

   Delete
 2. nenu expect chesaa...
  నేను అనుకున్నా...ఎలా ఓలా జారుకుంటారు అని .
  అలాగె జరిగింది.ఇంకా చెప్పాలంటే, మేము ఎదురుచూసింది మీరు నిజం చెప్తారని కాదు. ఎలా ఎస్కేప్ అవుతారా అని.

  ReplyDelete
  Replies
  1. కాశి గారు చాలా పొరపాటు పడుతున్నారు. నేనెక్కడా ఎస్కేప్ కాలేదు. ఆయన కిచ్చిన మాట ననుసరీంచి ఆయన ఎవరో డైరెక్ట్ గా చెప్ప లేదు .కాని ఆయన ఎవరో తెలుసుకునే మార్గం చెప్పాను. ఇక అది కూడ తెలుసుకోవడానికి శ్రమ పడలేనంటే మీ ఇష్టం. ప్రతిదీ అరటి పండు వలచి నోట్లో పెట్ట మంటే నా వల్ల కాదు. నా లిమిట్స్ నాకుంటాయి. గ్రహిస్తే దన్యుడను.

   Delete
 3. మీరు చెప్పినట్టే సెర్చ్ చేస్తే ఎవరో మనువు అంట ...ఆయిన గురించి వచ్చింది . ఆయినేమో నేనే మనువు ని అని, ఇంకా ఏవేవో చెప్తుంటారు. ఆయినా మీరు బ్లాగ్స్ ఒకేలా maintain చేస్తుంటారు.
  వేరే ఏదో వీడియో వచ్చింది. నాకు అర్ధం అయింది ఏంటంటే మీరు ఎవరికో ప్రచారం ఇవ్వడానికే ఈ బ్లాగ్ ఉపయోగించుకుంటున్నారు. డైరెక్ట్ గా డీటెయిల్స్ ఇస్తే నవ్వుల పాలవుతారని తెలిసి, మీరే సెర్చ్ చేసుకోండి అని చెప్తున్నారు. సెర్చ్ చేస్తే ఏ రిజల్ట్స్ వస్తాయో మీకు కూడా తెలుసు , జనం ఏ లింక్స్ క్లిక్ చేస్తారో కూడా మీకు తెలుసు. అవి తప్ప వేరే డీటెయిల్స్ రావు. కచ్చితంగా జనం అక్కడికే వెళ్తారు, వాళ్లకి కావలసినంత ప్రచారం వస్తుంది. ఎందుకు సర్, ఈ డొంకతిరుగుడు మాటలు. Please stop this false propaganda , we already had enough self-proclaimed Gods and Gurus. We dont need anymore new Gurus.
  ఒకవేళ నిజంగా వీర భోగ వసంత రాయులు గారే వస్తే, అందరకి తెలుస్తుంది. మీరు మీ సమయాన్ని వేరే పనులకి కేటాయిస్తే వేరే ఎవరికైనా ఉపకారం జరగవచ్చు.

  ReplyDelete
  Replies
  1. నేను ఎవరికి ప్రచారం చెయటం లేదు కాశి గారు. నిజమయిన అవతార పురుషులు తామే అవతార పురుషులమని ఎవరూ చెప్పరు. "బాభా" అనే సినిమాలో ఒక సన్నివేశం ఉంటుంది. హేరో హిమాలయాలుకు వెళ్ళి అఖ్ఖడ ఉన్న గురువు గారిని ఒక మాట అడుగుతాదు. "స్వామీ, మీరు దేవుడు అని అందరూ అంటున్నారు. మీకు, నాకు తేడా ఏమిటి" అని. దానికి ఆయన ఒకే వాక్యం లో సమాదనమిస్తాడు. "నాయన నేను దేవుడిని అని నాకు తెలుసు, కాని నీవు దేవుడివి అని నీకు తెలియదు". అంతే తేడా!ప్రతి వారిలో భగవత్ శక్తి ఉంది. కాని కొంత మందికే అది ఎరుక అవుతుంది. వారు మాత్రమే అవతారపురుషులు అవుతారు. ఎవరి పాత్ర ఏమిటో, వారు ఏమి చేయాలొ, వారికి స్పురిస్తూనే ఉంటుంది. నేను మిమ్మల్ని అవతార పురుషుడు అని ప్రచారం చేసినంత మాత్రానా మీరు ఒప్పుకుంటారా? మీ చేత ఏదయినా దైవ కార్యం జరగాల్సి ఉంటే మీరు వద్దనుకున్న అందులోకి నెట్టబడతారు.
   తాము "కల్కి అవతారులమని" చెప్పి కోట్లు ఆర్జించిన వారు ఉన్నారు.కాని ఈ సమాజానికి ఉపయోగపడే ఒక్క పని వారి వల్ల జరుగలేదు.

   చివరగా ఒక మాట చెపుతాను. మన సమాజంలో మార్పు కావాలి. అది ఏ రకమయినది అనే దాంట్లో విబిన్న వాదాలు ఉన్నాయి.మన అవతార పురుషులు ఎవరూ మంత్రాలు, పూజలు అనేవాటికి ప్రాదన్యత ఇవ్వలేదు. చెడును సంహరించడమే వారి అవతారోద్దేశ్యంగా చెప్పారు. చెడు మీద యుద్దం ప్రకటించే వాడే "కల్కి" అని మన గ్రంథాలు చెపుతున్నాయి. అలా చెయ్యకుండా బాబాల ఉండే వారు అవతారపురుషులు కారు కాలేరు. కాల పురుషున్ని కాలం తప్పా ఎవరూ నిర్ణయించలేరు. అది నేను గ్రహించిన సత్యం.అయినా ఆ సిరియల్ సమాప్తమయింది. చివరి వరకు ఓపికగా చూసిన మీకు ప్రత్యేక దన్య వాదాలు తెలుపుతున్నాను.

   Delete
 4. సుమారు ఇరవై సంవత్సరాల నుండి తామే వీర బోగ వసంత రాయలు మని చెప్పి కోంత మంది ప్రచారం చేసుకుంటున్నారు. నాకు ప్రచారం మీదే మోజు ఉంటే తెలుగులో "విరబోగ వసంతరాయలు" అని గూగుల్ సెర్చ్ చెయ్యమనే వాడిని. అప్పుడు నా బ్లాగు తప్పా వేరే ఏది కనిపించదు. తాము కల్కి అవతారమని చెప్పిన్న వారు కోట్లు సంపాదించారు. కాని కొన్ని ఆదారాలు అనుకూలంగా ఉన్నా కొంతమంది అలా చెప్పుకోవాడానికి ఇష్టపడటం లేదు. ఒక వేళ మీరనుకున్నట్లు నవ్వుల పాలు అవుతారని భయం ఉంటే "వరదాయపాలేం లో కల్కి" వెలిసే వాడే కాదు. మీ అభి ప్రాయమే నా అభిప్రాయం. వచ్చేవాడిని ఎవరూ ఆపలేరు. రాని వాడిని బలవంతంగా లాక్కు రాలేరు! భవిశ్యత్తులో ఎవరైనా వచ్చినా నా పరిశోదానాంశాలకు దగ్గరి సంబందం కల్గిన వారైతే అందరి జ్యొతిష్యులు లాగే నేను గ్రేట్ అని పీలవుతా. అంతకు మించి నాకేమి కావాలి!

  ReplyDelete
 5. ఎక్కడో ఏదో ఒక విషయములో నిజమైందని తాము దైవాంశసంభూతులమని చెప్పుకొనే వారు చాలామంది ఉన్నారు. ఒక గొప్ప జ్యొతిష్య శాస్త్రవేత్త, ఆయన ఆంధ్రజ్యోతిలో జన్మ కుండలిని చెప్తారు, నాకు "నీకు 2014 వరకు ప్రమోషను రాదు, నీలాటి జాతకం నేను చూడ లేదు, నీకు అన్నీ అరిష్టాలే, నేను మాత్రమే ఇవ్వగల చైను వేసుకుంటే నీకు సుఖం కలుగుతుంది" అన్నారు. నాకు ప్రమోషను వచ్చి 3 సంవత్సరాలు అయ్యింది. 1999 దిసెంబరు 31 న కలియుగాంతం అని ఒక ఆధ్యాత్మికవేత్త ఎంతో పరిశోధన అనంతరం చెప్పారు. 1999 గదచి 14 ఏళ్ళు అయ్యింది. కల్కి అని చెప్పుకునే వారు, వారి గురించి పరిశోధించే వారు ఎంతోమంది ఉన్నారు. కాని వారి పరిశోధన కొంత మందికైనా ప్రశాంతత చూపితే ( ప్రపంచానికి ఉపయోగపదకపోయినా ) చాలు.

  ReplyDelete
 6. నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం ఏమిటంటే బవిష్యత్ లో జరుగబోయేవి ముందే తెలిసిన వాడికి జీవితం చప్పగా థ్రిల్ లేకుండా ఉంటుంది. ఎవరు ఎన్ని ప్రణాళికలు రచించుకుని వాటి ప్రకారం నడవాలన్నా, అదీ అల జరగద్సు. ఎక్కువ శాతం మనం అనుకోనివే జరుగుతూంటాయి. కానీ ఒక్కొక్క సారి ముందు జరిగేవి లీలగా తెలుస్తుంటాయి. ఈ మద్య ఒక బ్లాగులో చదివను. ఆద్యాత్మిక చింతన ఉన్నవారికి అలా బవిష్యత్ విషయాలు తెలుస్తుంటాయని, కానీ వాటిని ఎవరికి చెప్పకూడదని, చెపితే అద్యాత్మిక శక్తి తగ్గుతుందని చెప్పారు ఆ బ్లాగర్. చెప్పినా, చెప్పకపోయినా బవిష్యత్ తెలియడం వల్ల సస్పెన్స్ సినిమా కద ముందే తెలిసిన ప్రేక్షకుడి పరిస్తితి లాగుంటుది.కాబట్టి జీవితాన్ని బాహ్య లోకం అనే సెల్యూలైడ్ మీదే చూడాలి తప్పా, అంతర లోకంలో చూడరాదు.

  ReplyDelete