Wednesday, April 10, 2013

ఉగాది పచ్చడి. పండుగ శుభాకాంక్షలతో...........

                                                                     

                                                   ఆరు రుచుల ఉగాది పచ్చడి సేవనం ,

                                                     మనిషికి ఎంతో ఆరోగ్య కరం.


                                                       ఆరుమతాలు కలిసి జీవించడం,

                                                         మన సమాజానికి ఎంతో శుభప్రధం.

        ( ’ఆకాశం ఏర్రనౌను, ఆరు మతాలు ఒక్కట్టవును ’ అన్న బ్రహ్మం గారి కాలజ్గ్నాన వ్యాఖ్యల స్పూర్తితో)


 మా బ్లాగు మిత్రులకు, వీక్షకులకు, మమ్మల్ని పొగిదేవారికి, తిట్టే వారికి అందరికి పెడుతున్నాం, ఉగాది పచ్చడి. పండుగ శుభాకాంక్షలతో...........


No comments:

Post a Comment